Minsterie van Justitie en Veiligheid
Reclassering Nederland

Stop huiselijk geweld.

Zo’n 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder zijn in 2020 slachtoffer geweest van huiselijk geweld in de voorafgaande 12 maanden. Dit is gebleken uit onderzoek van het CBS. Veel kinderen zijn hiervan getuige of zelf slachtoffer. Naar schatting gaat het om zo’n 119.000 kinderen die jaarlijks slachtoffer zijn van mishandeling*. Het gaat hierbij niet alleen om lichamelijke en emotionele mishandeling, maar ook om verwaarlozing en seksueel misbruik.

*Bron: https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers/kindermishandeling

 

“Het is belangrijk om als agent te weten hoe het voelt voor een kind om in een huiselijk geweld situatie te belanden.”

Politie academy traint met VR
  • Studenten
  • Politie academie

“Als je in een fictieve situatie terecht komt waarin je in de rol van 7-jarig jongetje huiselijk geweld ervaart van je ouders onderling, dan is deze beleving zo veel sterker dan welk rollenspel of casuïstiek bespreking dan ook.”

Freek Peters
  • Freek Peters
  • Operationeel directeur Careflex

Dit zeggen onze partners.

Vraag nu een VR demo aan.

Kruip in de huid van een 7-jarige die getuige is van ruziënde ouders en voel wat het met een kind doet. Door bewustwording te creëren roepen we huiselijk geweld een halt toe.

Demo aanvragen
Oculus Quest

Veelgestelde vragen.

De VR simulatie is ontwikkeld voor de zorg, overheidsinstellingen, HBO en MBO sociale opleidingen. Zie hier een overzicht voor wie de simulatie Huiselijk geweld waardevol kan zijn en hoe deze ingezet kan worden. 

HBO en MBO opleidingen 

Steeds meer scholen zetten VR in als tool om de lesstof tot leven te laten komen. Speciaal voor de simulatie Huiselijk geweld is er een basistraining ontwikkeld die kan dienen als leidraad voor docenten. Tijdens een VR les, die bij voorkeur wordt geleid door twee docenten, leren leerlingen lichaamstaal observeren, bijbehorende emoties herkennen en notuleren. Door de leerlingen in kleine groepen in te delen leren zij elkaar te bevragen en opvangen wanneer dat nodig is voordat er een docent wordt bijgehaald. Scholen kunnen op deze manier de leerlingen laten werken met feiten en cijfers, leerdoelstellingen, gevoel en gedrag en tot slot eindigen met een groepsevaluatie. De VR simulatie Huiselijk geweld is een meeslepende simulatie die behoorlijk realistisch aan kan voelen. Mede hierom is het altijd verstandig om de disclaimer (“Voelt het goed voor je om deze VR simulatie te ervaren?”) vooraf met de klas te bespreken.  

De simulatie Huiselijk geweld is onder andere geschikt voor de sociale opleidingen zoals: Social Work, SPW, SPH, Psychologie en Pedagogiek.

Zorg 

Virtual reality simulaties kunnen op ontelbare manieren worden ingezet in de zorg. Zo gebruiken ambulant hulpverleners van vrouwenopvang Moviera de simulatie als interventietool bij gezinnen thuis. Careflex, een gespecialiseerde zorgverlener, zet de simulatie Huiselijk geweld in om meer bewustwording te creëren bij zorgpersoneel en ketenpartners rondom huiselijk geweld. Ook zelfstandige trainers of ZZP’ers kunnen een eigen programma om een training heen bouwen, waarbij de simulatie een onderdeel vormt van een empathietraining. 

 De simulatie Huiselijk geweld kan ook relevant zijn voor onder andere managers jeugdbescherming, ambulant zorgverleners, zorgmanagers, e-healthmanagers, managersblendedlearning,blendedhulpverlening, jeugdbeschermers, Veilig Thuis en pleegzorg begeleiders. 

 Overheid 

Empathietraining leert je emoties van anderen te begrijpen. Virtual reality leent zich bij uitstek als onderdeel van een empathietraining. Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming gebruiken de simulatie Huiselijk geweld om geweld in het bijzijn van kinderen te laten stoppen. Expertisecentrum Zorg en Veiligheidhuis bieden trainingen aan om zorgpersoneel en ketenpartners te versterken op het gebied van empathietraingen. Denk hierbij aan de Politie, OM, GGZ, gemeenten en ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook zelfstandige trainers of ZZP’ers kunnen een eigen programma om een training heen bouwen, waarbij de simulatie een onderdeel vormt van een empathietraining. 

 De simulatie Huiselijk geweld kan ook waardevol zijn voor onder andere jeugdbescherming, Slachtofferhulp Nederland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, beleids- en kwaliteitsmedewerkers, beleidsadviseurs, coördinators Expertisecentrum, adviseur Team Preventie en Gezondheid, Kennis & Onderzoek, jeugdbeschermers en aandachtsfunctionarissen.  

Onze VR simulaties kunnen als (eenmalige) training worden ingezet of je kunt de VR-brillen kopen en zelf aan de slag met virtual reality! 

Boek een training 

In samenwerking met experts op het gebied van huiselijk geweld geven wij een inhoudelijke training op locatie. Wij voorzien jullie van alle VR benodigdheden en software. Er worden leerdoelstellingen aan de training gekoppeld en er is ruimte voor dialoog. De simulatie biedt naast een nieuw perspectief ook handvatten om beter te handelen. 

Koop VR-brillen

Het structureel inzitten van VR is een verrijking voor veel organisaties. Wij adviseren en ondersteunen je bij de aanschaf van de benodigde VR hardware, het effectief implementeren van de simulatie(s) en het beheren van de techniek. Daarnaast krijg je toegang tot de Enliven bibliotheek waar je gebruik kunt maken van alle software en simulaties. Nieuwsgierig geworden? Vraag een gratis live VR demo aan.

De kosten zijn afhankelijk van de aard van het gebruik. Een training met VR simulatie is toegankelijk voor maximaal 12 deelnemers. De kosten van een training bedragen 1.500,-. Hieronder vind je een overzicht van de tarieven voor profit en non-profit organisaties als je zelf de VR-brillen aanschaft.

Profit organisatie.
Vanaf € 3.600 per jaar: www.enliven.one/tarieven

Non-profit organisatie.
Vanaf €2.750,- per jaar: www.enliven.one/tarieven

Neem contact met ons op voor een voorstel op maat.

 

 

De simulatie zelf duurt zon 6 minuten, maar we merken dat deelnemers altijd even de tijd nodig hebben om op te starten. Ook willen deelnemers graag na afloop van de simulatie praten over hun ervaring en de gevoelens die tijdens de simulatie omhoog kwamen. De tijd voor en na de simulatie is minstens zo belangrijk als de ervaring van de simulatie zelf.

De training is geschikt voor maximaal 12 deelnemers en duurt een hele middag. 

Een demo organiseren we als eerste kennismaking met virtual reality, zodat je voor de aanschaf van VR-brillen een goed beeld krijgt van de organisatie. Organisaties die overwegen om zelf aan de slag te gaan krijgen een korte demonstratie, toelichting en instructies bij gebruik. 

 

Een inhoudelijke training geven wij in-company in samenwerking met experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld. We koppelen leerdoelstellingen aan de training, bespreken de casus en voeren de dialoog om meer bewustwording te creëren rondom huiselijk geweld. 

De situatie omtrent Covid verandert voortdurend. Onze simulatie is dusdanig ontwikkeld dat voldoende afstand bewaren altijd mogelijk is. Twijfel je of live deelname kan plaatsvinden? Het is ook mogelijk om een pakket met alle VR benodigdheden naar je toe te sturen.

Download onze gratis folder voor meer informatie.

Gratis whitepaper

Meer weten over de mogelijkheden? Kom in contact.

Meer weten over de mogelijkheden in de zorg of bij sociale opleidingen van het HBO en MBO? Kom in contact

Neem contact op