Discriminatie.


We hebben allemaal het recht om gelijk behandeld te worden ongeacht je etnische achtergrond, nationaliteit, sociale klasse, godsdienst, opvattingen, genderidentiteit, gezondheid en/of uiterlijk.

Onze simulatie laat je voelen hoe het is om gediscrimineerd te worden. Wil jij weten hoe het voelt? 

Partners in development

Ashoka
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht is partner en levert actief een bijdrage aan VR Discriminatie, Messenpreventie en Grensoverschrijdend gedrag

De virtual reality simulaties rondom de veiligheidsthema’s: discriminatie, pestgedrag op het werk en pesten jeugd zijn ontwikkeld in opdracht van Google.org. In samenwerking met ministerie van OC&W, ministerie BZK en stichting Echo is een klankbordgroep opgezet om de inhoudelijke expertise te kunnen leveren om deze simulaties te kunnen maken.

Ashoka

Nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven