Complexe Scheiding.


Stap in de ontwrichte wereld van een kind dat klem zit in de strijd tussen scheidende ouders.

Door ouders en professionals in virtual reality een conflictscheiding vanuit het kindperspectief te laten ervaren, streven wij naar meer aandacht voor kinderen en helpen wij om de situatie te verbeteren.

Partner in development.


Deze simulatie is ontwikkeld in samenwerking met Jeugdbescherming Overijssel om ouders inzicht te geven in de impact van een vechtscheiding op het kind. Hiermee willen we meer aandacht creëren voor kinderen en de schade van een vechtscheiding op het kind beperken.

Nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven