Ervaar het zelf: huiselijk geweld door de ogen van een 7-jarige

Als een kind zijn ouders ruzie ziet maken, zorgt dat voor angstige gevoelens en een loyaliteitsconflict. Beleef deze gevoelens alsof je zelf het kind bent. Virtual reality is een indringende ervaring voor ouders en hulpverleners. Deze compleet nieuwe vorm van leren biedt trainers en daders een nieuw perspectief en handvatten om eerder en beter te handelen. Het leert empathie en begrip met als doel langdurige gedragsverandering te bewerkstellingen.

Vader, cliënt Reclassering Nederland

“Je maakt nu zelf als kleine jongen een ruzie mee van dichtbij en merkt hoe machteloos je bent in zo’n situatie. Het maakt veel indruk.”

Winnaar van het Ministerie van Justitie en Veiligheid innovatieprijs 2018, vanwege de impact én brede toepasbaarheid.

Onderzoek Reclassering Nederland

80% van plegers in de BORG training van Reclassering Nederland, wist nog maanden later een dreigende of al gaande ruzie te stoppen in het bijzijn van kinderen. De training wordt eind 2021 geimplementeerd in een daderaanpakprogramma. Lees meer over het onderzoek van Reclassering Nederland.

Andere nieuwsberichten