5 meestgestelde vragen over virtual reality

1. Wat is virtual reality?

VR is een poort, aan de hand van een VR-bril, naar een virtuele, driedimensionale wereld, waarbij men het perspectief van een ander kan ervaren aan de hand van een virtuele omgeving met interactieve handelingen. Je stapt niet in een film, maar je neemt actief deel in de simulatie.

Werkelijk begrip voor elkaar is de basis van succesvolle (gedrags)verandering. Als je voelt wat de ander voelt, ben je beter in staat hem op weg te helpen naar een beter leven. Een leven vol zelfvertrouwen. Virtual reality is bewezen effectief, maar ook schaalbaar, duurzaam en heel eenvoudig in te zetten.

2. Wat is het verschil tussen virtual reality met VR-bril en 360 graden video met VR-bril?

Het grote verschil zit in de mate van interactiviteit, perspectief en beweging. Bij 360 graden video stap je in een film. Je kunt geen invloed uitoefenen op de gebeurtenissen en reacties van acteurs, maar je kunt wel heel goed situaties van een afstand bekijken en beoordelen. De video kun je zittend op een stoel bekijken, maar zelfs liggend in bed. Je bent een toeschouwer.

De virtual reality van Enliven is geanimeerd, maar karakters worden levensecht ontwikkeld. Je loopt door ruimtes in de driedimensionale wereld. Door rond te lopen in de virtuele omgeving, voel je je werkelijk onderdeel van de beleving. Daarnaast zijn in deze interactieve vorm van VR ook je handen aanwezig in de simulatie, waarmee je interactie kunt hebben met de omgeving en eventueel keuzes kunt maken. Keuzes die consequenties hebben op het vervolg van de simulatie.

3. Is er onderzoek naar de effecten van virtual reality op het brein?

Neurowetenschapper Aline de Borst van de universiteit van Hamburg heeft op een unieke manier in beeld gebracht wat er gebeurt in het brein op moment dat VR wordt toegepast.

4. Wat zijn de voordelen van VR?

Werkelijk begrip voor elkaar is de basis van succesvolle (gedrags)verandering. Als je voelt wat de ander voelt, ben je beter in staat hem op weg te helpen naar een beter leven. Een leven vol zelfvertrouwen. Virtual reality is bewezen effectief, maar ook schaalbaar, duurzaam en heel eenvoudig in te zetten.

Volgens onderzoek van PWC is de eenvoud van deze technologie is nog een goede reden om VR op grote schaal in organisaties te gaan gebruiken. In het onderzoek kon ons team met een heel klein team een ​​grote sets aan VR-headsets leveren, inzetten en beheren. Dat succes maakt het gemakkelijk om je een dag te organiseren waarop alle medewerkers op hun eerste werkdag headsets krijgen. Dit is echt een nieuwe manier van werken.

5. Voor wie zijn de simulaties gemaakt?

Onze VR simulatie zijn voornamelijk ontwikkeld voor de zorg, overheid, Hbo en Mbo sociale opleidingen.

HBO en MBO opleidingen

Steeds meer scholen zetten VR in als tool om de lesstof tot leven te laten komen. Tijdens een VR les leren leerlingen lichaamstaal observeren, bijbehorende emoties herkennen en beschrijven. Door de leerlingen in kleine groepen in te delen leren zij elkaar te bevragen en opvangen wanneer dat nodig is, voordat er een docent wordt ingeschakeld ter ondersteuning. Scholen kunnen op deze manier de leerlingen laten werken met feiten en cijfers, leerdoelstellingen, gevoel en gedrag en tot slot eindigen met een groepsevaluatie. De simulaties worden gebruikt bij de sociale opleidingen zoals: Social Work, SPW, SPH, Pabo, Psychologie en Pedagogiek.

Zorg

Virtual reality simulaties kunnen op ontelbare manieren worden ingezet in de zorg. Zo gebruiken ambulant hulpverleners van vrouwenopvang Moviera de simulatie als interventietool bij gezinnen thuis. Careflex, een gespecialiseerde zorgverlener, zet de simulatie Huiselijk geweld in om meer bewustwording te creëren bij zorgpersoneel en ketenpartners.

Vrouwenopvang Moviera

Overheid

Empathietraining leert je emoties van anderen te begrijpen. Virtual reality leent zich bij uitstek als onderdeel van een empathietraining. Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming gebruiken de simulatie Huiselijk geweld om geweld in het bijzijn van kinderen te laten stoppen. Expertisecentrum Zorg en Veiligheidhuis bieden trainingen aan om zorgpersoneel en ketenpartners te versterken op het gebied van empathietraingen. Denk hierbij aan de Politie, OM, GGZ, gemeenten en ministerie van Justitie en Veiligheid.

Politie logo
Logo- Zorg en veiligheidshuis hollands midden
Reclassering Nederland

Download de volledige whitepaper

10 meestgestelde vragen over virtual reality van Enliven.

Begin ook vandaag met verandering. Lees in onze whitepaper over de mogelijkheden, benodigdheden en hoe te starten.

Whitepaper hoe werkt virtual reality

Andere nieuwsberichten