Enliven ontvangt Google impact fund.

Google.org draagt bij aan een veilige en inclusieve samenleving door te investeren in inclusie projecten: stap in de schoenen van iemand die wordt gepest op het werk of beleef het perspectief van iemand die wordt gediscrimineerd op de werkvloer.

Vol trots delen wij mee dat Enliven Media is verkozen tot begunstigde van de Google.org Safety Challenge. Als begunstigde ontvangt Enliven onder meer een financiële bijdrage om – in samenwerking met Google, Ashoka en ISD (institute for strategic dialogue) – de maatschappelijke thema’s pesten en discriminatie invoelbaar te maken. Dit doen we, zoals in voorgaande projecten rondom huiselijk geweld en licht verstandelijke beperking, met behulp van innovatieve technologie (virtual reality). Met de toekenning van deze prijs erkent Google de impact van ons werk en onze bijdrage aan een mooiere en veiligere wereld.

Lees meer over:

Enliven is geselecteerd uit meer dan 800 deelnemende organisaties in Europa. Meer informatie over de Google.org Impact Challenge on Safety vindt u hier.

Een nieuwe, impactvolle vorm van leren

Gedreven door de missie om onze maatschappij te verrijken met meer bewustwording en empathie, introduceerde Enliven met Huiselijk Geweld “Vergeet mij niet” – in samenwerking met Justitie en Veiligheid – een nieuwe vorm van leren; een persoonlijke ervaring. Huiselijk geweld door de ogen van het kind. Je voor even verplaatsen in de ander. Voelen wat de ander voelt… Vanwege de impact én brede toepassing van deze ervaring, nam Enliven eind 2018 de innovatieprijs van Justitie en Veiligheid in ontvangst. Zo werd in een pilot van Reclassering Nederland vastgesteld dat 80% van deelnemers aan de (dader)training, nog na enkele maanden een dreigende of al gaande ruzie wist te stoppen in het bijzijn van kinderen.

Esmeralda Massaut en Alex Tavassoli
Uitreiking in Brussel tijdens de Google Impact on Safety.

Vorig jaar werd Licht Verstandelijke Beperking “ik wil naar huis” afgerond; een ervaring waarin professionals voor even door het leven gaan als een persoon met licht verstandelijke beperking – wederom in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Na een succesvolle pilot met tien deelnemende instanties, wordt deze simulatie het komend jaar uitgerold in de training van duizenden professionals.

Virtual reality: Licht Verstandelijke Beperking

Beide simulaties zijn nu beschikbaar voor de standalone VR-bril Oculus Quest en klaar om uitgerold te worden in therapie, training en/of opleiding. Bezoek onze website voor meer informatie, of vraag hier een demo aan.

Alle internationale deelnemers Google Impact Challenge

Andere blogberichten